Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-737/14

AERODROM LJUBLJANA, d. d., Brnik-aerodrom

Podpisana pogodba med Fraportom in konzorcijem lastnikov Aerodroma Ljubljana, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Aerodrom Ljubljana, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

SDH, d. d. je danes po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Fraport AG iz Nemčije (Fraport) v svojem imenu in imenu in za račun Republike Slovenije skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev z družbo Fraport sklenil pogodbo o prodaji 2.868.116 (75,5 %) delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d..
Današnji podpis pogodbe med konzorcijem prodajalcev in podjetjem Fraport AG predstavlja pomemben mejnik v razvoju Aerodroma Ljubljana, d. d. in letalskega prometa v Sloveniji.
Neskromno se lahko pohvalimo, da Aerodrom sodi v družbo odličnih in uspešnih slovenskih podjetij, kar dokazuje zanimanje, ki je v prodajnem postopku vladalo med kupci naše družbe in končna cena, ki jo je plačal Fraport, tj. 61,75 EUR za delnico. Tudi danes, ko so gospodarske razmere še posebej zaostrene, beležimo ponovno rast prometa in dobre poslovne rezultate, novi lastnik pa prevzema družbo v odlični finančni kondiciji. Že od začetka prodajnega postopka smo poudarjali, da je za Aerodrom primeren strateški lastnik, ki je večji upravljavec letališč z močjo, voljo in vzvodi za razvoj potniškega in tovornega prometa, komercialnih dejavnosti ter pripadajoče infrastrukture. Ocenjujemo, da bo Fraport letališče razvijal skladno z že začrtanimi načrti razvoja oziroma še bolje od njih. Verjamemo, da se bo ljubljansko letališče pod novim lastnikom še naprej posodabljalo, povečevalo konkurenčnost, povezljivost in mobilnost prebivalstva. Na tak način bo utrjevalo svojo vlogo v regiji in spodbujalo njen gospodarski razvoj.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., www.lju-airport.si, najmanj pet let, od današnjega dne dalje.

Uprava družbe
Datum: 05.09.2014