Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-183/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza je v sodelovanju z GZS organizirala e-okroglo mizo »Kam po denar v času krize?«

Ljubljanska borza in Gospodarska zbornica Slovenija sta organizirali e-okroglo mizo, namenjeno obravnavi trenutnih gospodarskih razmer in možnostih, ki jih imajo podjetja med in po krizi, da ohranijo zdravo kondicijo in nadaljujejo zastavljeno strategijo rasti.

Pandemija COVID-19 je potisnila gospodarstvo v spiralo negotovosti, podatki pa nakazujejo najhujšo gospodarsko krizo po veliki depresiji. Prihajajoče posledice in učinki so za podjetja in globalna gospodarstva v večini še nepredvidljive. Zato je toliko bolj pomembno, da se podjetja začnejo pravočasno prilagajati na novo okolje in sprejemati ukrepe za stabilnost poslovanja v naslednjem obdobju.

Država se v trenutnih gospodarskih razmerah osredotoča na stabilizacijo trga dela, pomemben vpliv pa bodo imeli tudi nadaljnji ukrepi, s katerimi bi ustrezno angažirali prihranke gospodinjstev. Omejevalni ukrepi so terjali svojo ceno, gospodarstvo pa si ponovne zaustavitve ne more privoščiti, zato je ključna izhodna strategija iz krize. Za odboj gospodarstva je izjemnega pomena poroštvena shema države, ki pomaga ohraniti boniteto podjetij in kapital bank.

Med glavnimi nalogami so zagotovitev sredstev za nadaljnjo rast, likvidnost poslovanja in optimizacija finančnih virov. Iskanje le-teh je za podjetja še vedno velik izziv, slabše stanje na področju financiranja pa ugotavlja tudi Banka Slovenije. Večja slovenska podjejta za financiranje večinoma uporabljajo lastne vire, sledijo jim bančna posojila in leasing. Mala in srednja podjetja se še vedno spogledujejo le z bančnimi viri, s tem da se je v zadnjem letu povečal delež zavrnjenih vlog. Na vrsto financiranja podjetij vpliva tudi poznavanje kapitalskega trga.

Na e-okrogli mizi »Kam po denar v času krize?«, ki se je odvijala 28. maja 2020, so strokovnjaki kapitalskega sveta poslušalcem dali pomembne napotke in informacije, kaj pričakovati in kako se soočiti s krizo.

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=U5QTtbZ2mGY

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 29.05.2020