Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-563/04

GORENJE, d.d., Velenje

Sklenitev opcijske pogodbe za odkup 7,64% lastnih delnic od Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V pripetem dokumentu je izjava za javnost glede sklenitve opcijske pogodbe za odkup lastnih delnic, skupaj z mnenjem o pravičnosti pridobitev lastnih delnic.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 7. 7. 2004

Pripeti dokumenti: Sklenitev opcijske pogodbe