Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-587/04

GORENJE, d.d., Velenje

Spremembe v Upravi Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 18.7.2004 je dr. Andrej Vizjak, član Uprave Gorenje, d.d. posredoval predsedniku Nadzornega sveta Gorenje, d.d., odstopno izjavo, s katero odstopa s funkcije člana Uprave Gorenje, d.d. Dr. Andrej Vizjak se je za odstop odločil zaradi osebnih razlogov, z Gorenjem pa bo sodeloval še naprej kot svetovalec Uprave za strateški razvoj, kot član nadzornega odbora Gorenje Vertriebs GmbH v Münchnu in pri programu racionalizacije in povečevanja učinkovitosti Skupine Gorenje.

Uprava bo nadaljevala delo s štirimi člani. V prehodnem obdobju bo področje komerciale in marketinga pokrival predsednik Uprave sam.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 19. 7. 2004