Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-660/04

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v Valjevu uresničuje strategijo vzpostavljanja proizvodnih kapacitet tudi zunaj Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

S pridobitvijo zemljišča v Valjevu uresničuje Gorenje strategijo vzpostavljanja proizvodnih kapacitet tudi zunaj Slovenije

Hčerinsko podjetje Gorenja, d.d. Gorenje, aparati za domaćinstvo, d.o.o., s sedežem v Valjevu, Republika Srbija in Črna Gora, je 26. avgusta 2004 podpisalo pogodbo o pridobitvi 5,7 hektara zemljišča v industrijski coni mesta Valjevo, na katerem bo Gorenje zgradilo tovarno gospodinjskih aparatov.

Gorenje je že z načrtovanim prevzemom češkega proizvajalca bele tehnike Mora Moravia začelo uresničevati strategijo vzpostavitve proizvodnih kapacitet tudi izven Slovenije, Valjevo pa pomeni drugi korak k uresničevanju te strategije. Za novogradnjo v Valjevu se je Gorenje odločilo po skrbnih analizah poslovnih priložnosti na območju jugovzhodne Evrope, s čimer bo Gorenje na strateško pomembnem trgu pridobilo status lokalnega proizvajalca ter okrepilo svoje oskrbne vire na tem področju ter razvilo nove dobaviteljske odnose.

V novozgrajenem obratu bo v prvem letu poslovanja zaposleno od 200 do 250 ljudi. Načrtujemo, da bo proizvodnja stekla v drugi polovici leta 2005 z letno kapaciteto do 300.000 aparatov, dolgoročno pa lokacija omogoča proizvodnjo milijona gospodinjskih aparatov. Ocenjujemo, da bo investicija v letu 2005 znašala okrog 12 milijonov evrov, kasneje pa se bo povečevala v skladu z dinamiko vzpostavljanja dodatnih proizvodnih kapacitet.

Aparati se bodo izdelovali pod vsemi Gorenjevimi blagovnimi znamkami, namenjeni pa bodo vsem tržiščem, kjer posluje Gorenje. Sprva bomo na novi lokaciji izdelovali zamrzovalne skrinje in del programa hladilno-zamrzovalnih aparatov, nato pa se bo proizvodni program postopoma širil.

Hkrati bomo na tej prometno zelo zanimivi lokaciji, z dobrimi železniškimi in cestnimi povezavami, postavili tudi logistično-distribucijski center za prodajo izdelkov Gorenja za širšo regijo.

Z vzpostavitvijo proizvodnih kapacitet v Srbiji in Črni Gori bo Gorenje dolgoročno ustvarilo pogoje za ohranitev tržnega deleža v regiji ter zagotovilo ustrezno ekonomiko poslovanja s ciljem povečanja mednarodne konkurenčnosti.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 8. 2004