Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1039/04

GORENJE, d.d., Velenje

Gospodarski načrt za leto 2005 v skladu z MSRP

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji redni 18. seji dne 16.12.2004 obravnaval in potrdil gospodarski načrt družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005. Nadzorni svet je poslovanje in ocenjene poslovne rezultate v letu 2004 glede na izjemno težke razmere ocenil kot dobre, gospodarski načrt za leto 2005 pa glede na pričakovano stanje gospodarskega okolja kot ambiciozen.

V priloženem dokumentu je predstavljen gospodarski načrt za leto 2005 v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja!

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 17. 12. 2004

Pripeti dokumenti: Ocena 2004 in plan 2005 po MSRP