Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AUC-5/05

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 25.02.2005 na svoji 19. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004.

Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za leto 2004

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje za leto 2004 so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene naslednje odvisne družbe:

v Sloveniji: Gorenje Orodjarna, d.o.o.; Gorenje Indop, d.o.o.; Gorenje IPC, d.o.o.; Gorenje GTI, d.o.o.; Gorenje Gostinstvo, d.o.o.; LINEA, d.o.o.; Gorenje Notranja oprema, d.d. in Energygor, d.o.o., vse s sedežem v Velenju, ter Gorenje Tiki, d.o.o., Ljubljana; Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli; Gorenje Glin, d.o.o., Nazarje; Opte Ptuj, d.o.o. Ptuj; Kemis, d.o.o., Radomlje; Istrabenz-Gorenje, d.o.o., Ljubljana;

v tujini: Gorenje Beteiligung GmbH, Avstrija; Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija; Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France SA, Francija; Gorenje Belux S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje Sverige AB, Švedska; Gorenje USA Inc., Združene države Amerike; Gorenje spol. S r.o., Češka Republika; Gorenje Real Spol. S r.o., Češka Republika; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje Slovakia s r.o., Slovaška Republika; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp. Z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Podgorica , d.o.o., Srbija in Črna Gora; Gorenje OY, Finska; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje AS, Norveška; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje kuchyne spol. S r.o., Češka Republika; Gorenje Kuhinje, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Hyundai Auto, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Hyundai auto Zagreb d.o.o., Hrvaška; Kemis, d.o.o., Zagreb, Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o. Lukavac, Bosna in Hercegovina; Gorenje aparati za domačinstvo, d.o.o., Srbija in Črna Gora; Gorenje Imobillia, d.o.o., Srbija in Črna Gora.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje poslovne rezultate leta 2004 kot dobre, še posebej glede na težke okoliščine poslovanja, predvsem zaradi izjemne nepričakovane rasti cen strateških materialov in surovin.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Gorenje so v letu 2004 znašali 213.589,4 mio SIT, kar predstavlja 8,8% rast glede na leto 2003. Čisti poslovni izid Skupine za leto 2004 je znašal 4.915,1 mio SIT, kar predstavlja 3,5% rast glede na leto 2003.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 25. 2. 2005

Pripeti dokumenti: Nerevidirani konsolidirani izkazi 2004