Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-182/05

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika in članov uprave v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 02.03.2005 je predsednik uprave družbe Gorenje, d.d., Franc Bobinac na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 6.165.468,00 SIT pridobil 1.000 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Bobinca 1.822 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0149%.

Dne 02.03.2005 je član uprave družbe Gorenje, d.d., Žiga Debeljak na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 4.967.569,00 SIT pridobil 800 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Debeljaka 1.200 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0098%.

Dne 02.03.2005 je član uprave družbe Gorenje, d.d., Drago Bahun na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 4.958.312,00 SIT pridobil 800 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Bahuna 7.932 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0650%.

Dne 02.03.2005 je član uprave družbe Gorenje, d.d., Franc Košec na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 4.960.000,00 SIT pridobil 800 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša skupno število delnic v lasti gospoda Košca 1.200 ter njegov delež v kapitalu družbe 0,0098%.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 3. 3. 2005