Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-674/05

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje odprodalo večinski delež na področju prodaje osebnih vozil

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Gorenje se je odločila za odprodajo večinskega deleža družb na področju dejavnosti prodaje osebnih vozil v skladu s strategijo osredotočanja v osnovno dejavnost. Tako je dne 12. 7. 2005 Gorenjeva holdinška družba Gorenje Beteiligungsgesellschaft mbH s sedežem na Dunaju s kupcem Trdnjava Holding, d.d., Celje, sklenila pogodbo o prodaji 70 % lastniškega deleža družbe G.A Beteiligungs gmbH, ki ima v lasti hčerinski podjetji v Zagrebu in Beogradu, katerih dejavnost je prodaja osebnih vozil Hyundai.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 13. 7. 2005