Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-719/05

GORENJE, d.d., Velenje

Ustanovitev družbe ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.

Vzpostavljen sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Direktiva 2002/96/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 1. 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) ter na podlagi njenih zahtev sprejeti nacionalni zakonski predpisi so proizvajalcem, distributerjem in pridobiteljem električne in elektronske opreme prinesli vrsto obveznosti.

Dne 20. julij 2005 so družbe: Avtotehna, BSH/Hišni aparati, Gorenje, LTH, Mercator, Merkur in Mikropis ki sodijo med največje zavezance za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji, ustanovile družbo za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ZEOS, d.o.o. S tem se torej že pred 1. januarjem 2006, ko bo v Sloveniji nastopila finančna in operativna odgovornost za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, pripravljajo na ravnanje s proizvodi po izteku njihove življenjske dobe.

V okviru priprav za vzpostavitev sistema za izpolnjevanje z direktivo in nacionalnimi zakoni predpisanih obveznosti si prizadevajo za kar najbolj transparenten in stroškovno optimalen način ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, ki bi združeval večino zavezancev v Sloveniji. Tako se pričakuje, da se bodo sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v okviru družbe ZEOS, d.o.o, v prihodnje pogodbeno priključili tudi drugi zavezanci.

Vse nadaljnje informacije so na voljo na novi spletni strani www.zeos.si .

 

 
Gorenje, d.d.,
Uprava

 

Datum: 22. 7. 2005