Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1355/05

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 22.12.2005 je namestnik predsednika nadzornega sveta gospod Ivan Atelšek na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 6.600.000 SIT pridobil 1.200 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša njegov delež v kapitalu družbe 0,068%.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 23. 12. 2005