Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1364/05

GORENJE, d.d., Velenje

Kadrovska dopolnitev Uprave Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenje, d.d., je na 26. seji dne, 27.12.2005 na predlog predsednika Uprave Franja Bobinca imenoval za članico Uprave za področje financ in ekonomike Mirjano Dimc Perko, ki bo nastopila mandat 1.1.2006. Mandat novo imenovane članice uprave traja do izteka mandata Uprave Gorenja,d.d., t.j. 18.7.2008.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč

 

Datum: 27. 12. 2005

Pripeti dokumenti: Življenjepis Mirjane Dimc Perko