Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-174/06

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje izbrano za dobavitelja indonezijskega premoga ljubljanski termoelektrarni

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., je pridobilo posel prodaje indonezijskega premoga družbi TE-TOL. Za samo Gorenje, ki je pridobilo posel in ima na letnem nivoju cca. 1 mrd EUR konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje to ne predstavlja bistvenega povečanja prihodkov (cca. 2%), je pa posel pomemben za nadaljnji razvoj divizije energetike in varstva okolja, ki ji bo ta posel omogočil doseganje v strateškem načrtu zastavljenih ciljev.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 22. 2. 2006