Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-8/06

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2005

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 11.04.2006 na svoji 28. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2006

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2005, Poročilo Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi Letnega poročila za leto 2005