Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SEA-200/06

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sporočilo borze

PORTAL - nagrada za najbolj odprto družbo Gorenju

Četrtek, 11. maj 2006 - Na 23. finančno borzni konferenci v Portorožu so v četrtek, 11. maja 2006, že enajsto leto podelili nagrado Portal. Za najboljše odnose z vlagatelji in drugimi interesnimi skupinami v obdobju od maja 2005 do maja 2006 jo je drugo leto zapored prejela družba Gorenje, d. d..

Pri izboru za nagrado Portal sta sodelovala časopisna družba Dnevnik in Ljubljanska borza. V imenu Dnevnika je družbe v borzni kotaciji ocenjeval Coface Slovenija, ki je preverjal, kako se družbe v resničnih situacijah odzivajo v neposrednem soočenju s svojimi vlagatelji. Ljubljanska borza je ocenjevala po svoji že uveljavljeni večstopenjski metodologiji. Borza prvenstveno ocenjuje izdajatelje po kriteriju pravočasnega in ustreznega obveščanja javnosti o cenovno občutljivih informacijah, ki ne povzroča neenakomerne obveščenosti in je skladno s Pravili borze.

Pri Coface Slovenija je ocenjevanje potekalo v dveh stopnjah. Sprva so informacije o delnicah v vlogi potencialnega vlagatelja iskali na spletnih straneh družb v slovenščini in v angleščini. Izhajajoč iz pridobljenih rezultatov so nadaljevali z anonimnim komuniciranjem z družbami. Nastopili so v vlogi finančno nepoučene fizične osebe in v vlogi zelo dobro poučenega investitorja. Končna ocena je temeljila na presoji, ali bi se kot potencialni vlagatelj dejansko odločili za nakup delnic.

Metodologija borze temelji na večstopenjskem selektivnem ocenjevanju družb. Izhodiščni kriterij borze je skladnost obveščanja in poročanja izdajatelja z borznimi pravili. Drugi kriteriji pa so še opredelitev strategije komuniciranja družbe z interesnimi skupinami, kakovost obveščanja na spletnih straneh, letno poročilo in dostopnost podatkov za potrebe analize podjetja, kar vključuje predvsem hitrost dostopa in razpoložljivost podatkov za daljše časovno obdobje.

Na podlagi izbora Ljubljanske borze in Coface Slovenija so se v ožji izbor uvrstile naslednje družbe (po abecednem vrstnem redu): Aerodrom, Gorenje, Krka Petrol in Sava.

Nagrado Portal za najboljše odnose z vlagatelji in drugimi interesnimi skupinami v letu 2006 prejme družba Gorenje.


Družbo Gorenje odlikuje visoka stopanja odgovornega obnašanja do vseh svojih interesnih skupin, kar se prvenstveno izkazuje v odlično zastavljeni celostni strategiji komuniciranja družbe z javnostmi. To dejstvo potrjuje tudi odlična obravnava naključnega potencialnega malega vlagatelja, kateremu so bili odgovorni v družbi izpostavljeni v okviru ocenjevanja za nagrad Portal. Družba Gorenje predpisane okvirje obveščanja nadgrajujejo s prostovoljnimi razkritji in na hiter ter učinkovit način obvešča vlagatelje v slovenskem in angleškem jeziku, poroča po mednarodnih standardih računovodskega poročanja in obvešča zainteresirano javnost o družbeno odgovornih aktivnostih.

Kot izdajatelj prve kotacije skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost med tujimi vlagateljih z zagotavljanjem kakovostnih in ažurnih spletnih strani v angleškem jeziku in z organizacijo in udeležbo na predstavitvenih srečanjih v evropskih finančnih središčih.

Družba Gorenje je že drugo leto zapored zgled za ravnanja delniških družb na področju dobrega korporativnega komuniciranja, ki je sestavni del dobrega upravljanja delniških družb.

 

 
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Dnevnik, d. d.
Coface Slovenija

 

Datum: 11. 5. 2006