Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM1-38/06

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe sklicuje 9. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v v četrtek, 29. junija 2006, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 3

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljeno pa bo tudi na spletnih straneh www.gorenje.com.

Sklic 9. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi so v pripetih dokumentih!

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

Uprava Gorenje, d.d.
Predsednik
Franc Bobinac, MBA

Nadzorni svet Gorenje, d.d.
Predsednik
mag. Marko Voljč

 

Datum: 24. 5. 2006

Pripeti dokumenti: Sklic 9. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., Predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi