Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-780/06

GORENJE, d.d., Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil: Franjo Bobinac, Mirjana Dimc Perko, Drago Bahun in Franc Košec, vsi člani Uprave Gorenje, d.d., ter Peter Kobal, predsednik Sveta delavcev Gorenje, d.d., in član Nadzornega sveta družbe, Ivan Atelšek, predstavnik zaposlenih v Nadzornem svetu družbe in Emil Krušič, predsednik sindikata SKEI Gorenje, d.d., začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 9. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 29.6.2006.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanje njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 7. 6. 2006