Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1446/06

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo je razvidno v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe Gorenje, d.d., www.gorenje.com.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 11. 9. 2006

Pripeti dokumenti: Obvestilo o kvalificiranem deležu - KD Investments