Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1475/06

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 3. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Nadzorni svet se je seznanil z uresničevanjem strateškega načrta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je obravnaval uresničevanje Strateškega načrta Skupine Gorenje do leta 2010. Razpravljal je o predvidenih bodočih proizvodnih lokacijah, programsko razvojnih usmeritvah ter ostalih aktivnostih povezanih z notranjo in zunanjo rastjo. V zvezi z zagotavljanjem pogojev za nadaljnjo rast in razvoj je podprl načrte uprave na področju zagotavljanja ustrezne strukture financiranja, ki vključuje tudi možnost dokapitalizacije.

Obravnaval je tudi nekatere potrebne spremembe statuta družbe, ki izhajajo iz prenovljenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

To obvestilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe Gorenje, d.d., www.gorenje.com.

 

 
Nadzorni svet in Uprava družbe
Gorenje, d.d

 

Datum: 12. 9. 2006