Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1651/06

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Istrabenz Gorenje energetski sistemi partner v skupni družbi GEN-I

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Krško, 6. oktobra 2006 - Po potrditvi na nadzornih svetih obeh družb sta IGES in GEN energija danes v Krškem podpisali:

Pogodbo o prodaji in nakupu 50-odstotnega deleža v družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o., doslej v 100-odstotni lasti IGES-a;

Družbeno pogodbo skupne družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., (s sedežem v Krškem) ki jo pogojuje enakovredno partnerstvo, zastavljeno s prvim dokumentom; ter

Krovno pogodbo o nakupu električne energije, ki omogoča skupni družbi trženje in prodajo v prihodnjem letu 30-odstotkov, v letu 2008 50-odstotkov ter v naslednjih letih 60-odstotkov električne energije, s katero razpolaga družbenik GEN energija.

Celotno besedilo javne objave se nahaja v pripetem dokumentu!

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 6. 10. 2006

Pripeti dokumenti: Skupina Istrabenz Gorenje energetski sistemi partner v skupni družbi GEN-I