Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
ISK-21/07

GORENJE, d.d., Velenje

Izjava o skladnosti s kodeksom

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 11.04.2006, do dne 23.04.2007, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d..

Javna objava bo na razpolago tudi na spleti strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava, Gorenja, d.d.

 

Datum: 23. 4. 2007

Pripeti dokumenti: Izjava o skladnosti s kodeksom