Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
KVD-194/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Dne 27.7.2007 nas je družba Raiffeisen Zentralbank AG, Am Stadtpark 9, 1030 Dunaj, Avstrija, na podlagi 10. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1) obvestila, da je na dan 25.7.2007 odsvojila 10.090 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja skupaj z delnicami, ki jih je družba imela v lasti že pred pridobitvijo, 4,98 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma 608.168 delnic GRVG.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 7. 2007