Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1104/07

GORENJE, d.d., Velenje

Uprava Gorenja se odziva na visoko rast cene delnice družbe Gorenje z oznako GRVG in zanika nepreverjene govorice in netočna namigovanja o dogovarjanjih glede lastniških deležev in o kapitalskem povezovanju družbe Gorenje.

Uprava zanika neresnična namigovanja ob visoki ceni delnice Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Kot najbolj odprta delniška družba, dvakratna prejemnica nagrade Portal, Gorenje vse pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnetu, in na svojih spletnih straneh. V duhu zagotavljanja enakomerne obveščenosti vseh delničarjev se Gorenje odziva tudi na aktualne razmere.

Tako uprava družbe ob izjemno visoki rasti cene Gorenjeve delnice z oznako GRVG v zadnjem času čuti dolžnost, da odločno zanika namigovanja ter netočne in nepreverjene informacije, ki so se v zadnjem času pojavile v več medijih, o dogovarjanjih vodstva družbe o trgovanju oz. odkupu delnic Gorenja. Uprava zavrača namige, da naj bi se uprava ali družba INGOR, d.o.o., ki so jo za namen dokapitalizacije ustanovili menedžerji Gorenja, dogovarjala o odkupu deležev ali o prodaji Gorenjevih delnic tretji osebi. Nobeni tovrstni pogovori ne potekajo niti z družbo KD niti s Kapitalsko družbo niti s komer koli drugim. Uprava tudi zanika, da bi bila v teku dogovarjanja glede strateškega povezovanja s katerim koli potencialnim prevzemnikom iz panoge.

Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 29. 8. 2007