Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SEA-535/07

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sporočilo borze

Krka je dobitnica nagrade Portal 2007- nagrade Ljubljanske borze za najbolj odprto delniško družbo

Ljubljana, 12. december 2007 - Zaključilo se je drugostopenjsko ocenjevanje za nagrado Portal in znana je dobitnica nagrade za leto 2007. Upoštevaje vse kriterije se je med vsemi borznimi družbami ožjega izbora najbolje izkazala družba Krka, d. d. iz Novega mesta. Nagrado je na prednovoletnem srečanju uprav udeležencev kapitalskega trga predsedniku uprave Krke, g. Jožetu Colariču podelil dr. Marko Simoneti, predsednik uprave Ljubljanske borze.

Ljubljanska borza je v letu 2007 spremenila koncept ocenjevanja za podelitev nagrade PORTAL, ki jo borza podeljuje že od leta 1996. Glavni poudarek nagrade je odprtost delniških družb do vseh interesnih skupin in ne le presoja kakovosti obveščanja s strani izdajateljev, kot do sedaj. Z uvedbo 12- članske ocenjevalne komisije predstavnikov vlagateljev, analitikov, novinarjev in borze, dvostopenjske metode ocenjevanja po 10 kriterijih in vprašalnikov za izdajatelje, je želela Ljubljanska borza prepoznati izdajatelja, ki je v obdobju od oktobra 2006 do septembra 2007 predstavljal najboljši zgled dobrega korporativnega komuniciranja in s tem postavljal smernice drugim izdajateljem.

V ožji izbor za nagrado Portal so se uvrstili izdajatelji borzne kotacije, ki so v izbranem ocenjevalnem obdobju najbolje izpolnjevali predpisane standarde obveščanja (navedeni po abecednem vrstnem redu): Gorenje, Intereuropa, Istrabenz, Krka, Luka Koper, Mercator, Petrol in Telekom Slovenije.

Upoštevaje vse kriterije se je med vsemi borznimi družbami ožjega izbora najbolje izkazala družba Krka, d. d. iz Novega mesta. Nagrado je na prednovoletnem srečanju uprav udeležencev kapitalskega trga predsedniku uprave Krka, g. Jožetu Colariču podelil dr. Marko Simoneti, predsednik uprave Ljubljanske borze.

V svoji utemeljitvi je Ljubljanska borza zapisala: »Družba je v ocenjevalnem obdobju tekoče, korektno in hitro obveščala o svojem poslovanju, položaju in načrtih, posebej pohvalno je izvedla obveščanje o svoji pomembni korporacijski akciji - cepitvi delnic.

Časovne roke periodičnega obveščanja je jasno in vnaprej razkrila v objavi finančnega koledarja, pred formalnimi objavami pa je objavljala tudi prve ocene poslovanja za določeno obračunsko obdobje.

Spletne strani izdajatelja odlično izpolnjujejo zahteve glede obsega dosegljivih informacij, preglednosti ter dostopnosti do ključnih informacij za vlagatelje. Letno poročilo izdajatelja za 2006 je izstopalo zaradi obsega razkritij in zelo dobre preglednosti.

Nagrajena družba še posebej izstopa pri načinu komuniciranja in graditvi odnosov z analitiki in mednarodnimi vlagatelji. S sočasnimi objavami v angleškem jeziku, spletnimi stranmi v tujih jezikih in prevedenimi publikacijami je družba zgledno zagotavljala enakomerno obveščenost med tujimi vlagatelji, posebno skrb pa je namenila vzdrževanju stikov z njimi tudi preko udeležb na različnih konferencah za vlagatelje. Družba je organizirala celotedenske obiske pri svojih delničarjih v tujini in ostalih vlagateljih, edina od navedenih družb ima tudi podpisane pogodbe s številnimi investicijskimi bankami, ki redno spremljajo delnico tega farmacevtskega podjetja. Krka, d. d, Novo mesto, je lahko zgled vsem družbam, ki želijo izgraditi trden odnos in prepoznavnost med domačimi in tujimi vlagatelji«.

Predsednik uprave Krke, g. Jože Colarič, je ob prejemu nagrade povedal: »V Krki se zavedamo, da je za uresničevanje naših strateških ciljev zelo pomembno kakovostno in enakomerno obveščanje različnih javnosti. Trudimo se, da so delničarji in ostali deležniki ustrezno seznanjeni z našimi poslovnimi rezultati in razvojnimi potenciali. Z aktivnostmi na področju odnosov z vlagatelji pri finančnih analitikih, upravljavcih skladov in ostalih akterjih na kapitalskih trgih gradimo zaupanje, kar nam zagotavlja enostaven in stroškovno ugoden dostop do virov financiranja v prihodnosti.

Nagrada za najbolj odprto družbo, ki smo jo danes prejeli, je priznanje za naše večletno uspešno delo na področju odnosov z vlagatelji. Tem aktivnostim smo v preteklosti namenili veliko pozornosti in truda. V prihodnosti jih bomo še nadgrajevali - v skladu z najboljšimi domačimi in tujimi praksami na tem področju«.

 

 
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

 

Datum: 12. 12. 2007