Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
ISK-5/08

TOSAMA, d.d., Domžale

Izjava o skladnosti s kodeksom

V prilogi objavljamo ažurirano Izjavo o spoštovanju kodeksa upravljanja delniških družb, ki bo v celoti objavljena tudi v Letnem poročilu za leto 2007.

Celotna Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja delniških družb bo od 7.3.2008 dalje dosegljiva tudi na domači spletni strani družbe TOSAMA d.d. www.tosama.si.

 

 
Uprava TOSAMA d.d.

 

Datum: 6. 3. 2008

Pripeti dokumenti: Izjava o skladnosti s kodeksom