Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-473/08

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo s 17. seje Nadzornega sveta Gorenja, d.d., dne 10. 4. 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava je na današnji seji seznanila nadzorni svet z izpolnjevanjem strateškega načrta Skupine Gorenje v zvezi z notranjo in zunanjo rastjo.

Nadzorni svet je soglašal, da se za morebitne prevzemne aktivnosti lahko uporabijo tudi lastne delnice družbe v skladu s sklepom skupščine delničarjev z dne 4. julija 2005.

O podrobnostih morebitnih tovrstnih aktivnosti ter posledično o uporabi lastnih delnic bo Gorenje, d.d., javnost obvestilo po sklenitvi poslov.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2008