Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-701/08

GORENJE, d.d., Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

1. Franc Bobinac, predsednik uprave,
2. Mirjana Dimc Perko,
3. Drago Bahun,
4. Franc Košec,
5. Uroš Marolt in
6. Branko Apat, vsi člani uprave Gorenje, d.d., ter
7. Ivan Atelšek, namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenja, d.d., in predstavnik delavcev v nadzornem svetu,
8. Peter Kobal, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik delavcev v nadzornem svetu in
9. Emil Krušič, predsednik sindikata SKEI Gorenje, d.d.,

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 12. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 11.6.2008.


S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom, kakor tudi Izvleček iz letnega poročila za leto 2007.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 21. 5. 2008

Pripeti dokumenti: Pooblastilo