Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-835/08

GORENJE, d.d., Velenje

Kratko pojasnilo glede začasne ustavitve trgovanja z delnicami Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Gorenje, d.d., se je odločila za enodnevno začasno ustavitev trgovanja z delnicami Gorenje, d.d., zaradi prevzema, ki pomeni pomembno širitev Skupine Gorenje in skupščine delničarjev, ki je dne 11.6.2008.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 11. 6. 2008