Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-116/02

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje prodalo delnice Pivovarne Union

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d. je dne 16.7.2002 s posredovanjem borzno-posredniške hiše prodalo 30.000 delnic z oznako PULG, izdajatelja Pivovarne Union, d.d., Pivovarniška 2, Ljubljana. Kupnina v višini 2.730.000.000 SIT je bila v celoti nakazana na račun Gorenja, d.d.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 16. 7. 2002 13:54