Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-311/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sodba v sporu zaradi domnevne kršitve patenta za učinkovino montelukast v Sloveniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba SALUS, Ljubljana, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je dne 22. 3. 2010 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je le-to zavrnilo tožbo družbe Merck Frosst Canada Limited, Purdy's Wharf Tower One, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia, Canada vloženo proti toženima strankama, družbi SALUS, Ljubljana, d. d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana, Slovenija in družbi Krka, d.d., Novo Mesto, zaradi domnevne kršitve patenta, ki ščiti učinkovino montelukast. Tožnik je s tožbo zahteval, da se toženima strankama prepove izdelava, prodaja, ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila Monkasta ali kateregakoli drugega izdelka, ki kot zdravilno učinkovino vsebuje snov montelukast v Sloveniji, ter plačilo odškodnine za kršitev patenta.

Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani še ni pravnomočna, tožeča stranka lahko zoper sodbo vloži pritožbo.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je javnost o sporu glede zdravila Monkasta v Sloveniji že obveščala dne 13. 3. 2008 in 8. 12. 2008.


To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 24. 03. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
 
Uprava
Datum: 24.03.2010