Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
DOC-14/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja Izjavo uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 19. 04. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
Uprava in namestnik predsednika nadzornega sveta
Datum: 19.04.2010