Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-33/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Vabilo na 25. redno skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Direktor družbe SALUS, Ljubljana, d.d. sklicuje skupščino delničarjev in vabi delničarje na 25. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo 22.5.2010 ob 11.00 uri v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Mašera Spasićeva ulica 10.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www. salus.si od 19.4.2010 dalje do dneve izteka predpisanega roka.
Uprava
Datum: 19.04.2010