Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-217/02

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih ustvarila 130,2 mrd SIT čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček v tem obdobju pa je bil 3,26 mrd SIT. Pričakovanja do konca leta so optimistična, Skupina Gorenje pa bo presegla zahtevne planske cilje.

Gorenje uspešno tudi v devetih mesecih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

je v priloženem dokumentu

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 4. 11. 2002 14:24

Pripeti dokumenti: Gorenje uspešno tudi v devetih mesecih