Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-53/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo 2010 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

V prilogi Nerevidirano polletno poročilo delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.salus.si od 30.8.2010.
Uprava
Datum: 27.08.2010