Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1079/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Prejem tožbe v zvezi z ničnostjo skupščinskega sklepa št. 2 s 25. redne seje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Delniška družba SALUS, Ljubljana, d.d. obvešča delničarje in zaiteresirano javnost, da je dne 2.9. 2010 s strani Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d prejela tožbo za ugotovitev ničnosti sklepa št. 2 sprejetega na skupščini dne 22.5.2010.

(Sprejeti sklep) 
"2. Družba članom nadzornega sveta za leto 2009 izplača plačilo v znesku 140.000 EUR in sicer predsedniku 128.000 EUR, vsakemu od članov pa po 3.000 EUR.

Pri sklepu št. 2 je bilo oddanih 95.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 68.510 glasov, kar predstavlja 72,10 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 2. je glasovalo 21.312 glasov, kar predstavlja 22,43 % vseh oddanih glasov. 5.202 glasov, kar predstavlja 5,47 % vseh oddanih glasov je bilo vzdržanih.

Sklep št. 2 je bil sprejet.

Pooblaščenka Slovenske odškodninske družbe d.d. je pri tej točki dnevnega reda napovedala izpodbojno tožbo.
Pooblaščenec Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. je pri tej točki dnevnega reda napovedal izpodbojno tožbo."

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. se bo na poziv okrožnega sodišča v Ljubljani odzvala v zakonskem roku in podala pritožbo.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 3. 9. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
 
Uprava
Datum: 03.09.2010