Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QR-20/11

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Trimesečno poročilo 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2011.
mag. Branko Šušterič
Datum: 23.05.2011
Pripeti dokumenti:  Trimesečno poročilo 2011