Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-276/11

AKTIVA NALOŽBE, d.d., Ljubljana

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA - SKUPŠČINA AKTIVA NALOŽBE, d.d.

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba AKTIVA Naložbe, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 16.08.2011, kot v priponki.

To obvestilo bo od 17.08.2011 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe  ( www.aktiva-nalozbe.si ) in sicer za dobo najmanj 5 let.

Izvršni direktor
Datum: 17.08.2011