Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AUC-5/03

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje je v letu 2002 dosegla 181,5 mrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je 13,1 % več kot v predhodnem letu. Skupina Gorenje načrtuje za leto 2003 konsolidirane čiste prihodke v višini 191,9 mrd SIT

Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2002

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za leto 2002

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidacijo računovodskih izkazov so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene naslednje odvisne družbe:
v Sloveniji: Gorenje Orodjarna, d.o.o.; Gorenje Indop, d.o.o.; Gorenje IPC, d.o.o.; Gorenje GTI, d.o.o.; Gorenje Gostinstvo, d.o.o.; LINEA, d.o.o.; Gorenje Notranja oprema, d.d. in Energygor, d.o.o., vse s sedežem v Velenju, ter Gorenje Tiki, d.o.o., Ljubljana in Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli;
v tujini: Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija; Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija; Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija; Gorenje Koerting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje Sverige AB, Švedska; Gorenje Pacific Pty.Limited, Avstralija; Gorenje USA Inc., ZDA; Gorenje spol s r.o., Češka; Gorenje Kuchyne spol s r.o., Češka; Gorenje Slovakia spol s r.o., Slovaška; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp.zo.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Hyundai auto Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija; Gorenje Real spol. s r.o., Češka; Gorenje Real Kft., Madžarska; Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna Gora; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje OY, Finska; Hyundai auto, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Kuhinje, d.o.o., Bosna in Hercegovina;

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 18. 3. 2003 12:00

Pripeti dokumenti: ner.konsol.rac.izk.