Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-433/12

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KRKA – prejemnica nagrade Portal za najbolj odprto družbo 2012

Družba Krka, d. d. iz Novega mesta je letošnja prejemnica nagrade PORTAL - nagrade Ljubljanske borze za najbolj odprto delniško družbo. Družba Krka d. d. v slovenskem prostoru že leta uspešno orje  ledino na področju korporativnega obveščanja,  upravljanja in odnosov z vlagatelji. Uveljavljanje evropskih standardov poročanja in upravljanja ter ohranjanje dosežene kvalitete so odlike družbe, ki predstavlja svetel zgled ostalim borznim družbam.

Komisija letos podeljuje posebno priznanje za  velik napredek na področju odnosov z vlagatelji v letu 2012 družbama Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana ter Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana.

Družba Pozavarovalnica Sava d.d. je v zadnjem letu pohvalno izboljšala korporativno upravljanje družbe in dosegla viden napredek na področju organizacije področja odnosov z analitiki, upravljavci, vlagatelji. Družba v navedeno področje vlaga izjemen trud, opazno je sistematično izvajanje vseh potrebnih aktivnosti družbe na tem področju.

Družba Zavarovalnica Triglav d.d. je v zadnjem letu dosegla viden napredek na področju odnosov z vlagatelji in na področju korporativnega komuniciranja. Ta se kaže tako v odzivnosti, kvaliteti in učinkovitosti funkcije odnosov z vlagatelji znotraj družbe kot v odprtem komuniciranju z domačimi in tujimi analitiki in vlagatelji.

Čestitke vsem nagrajencem!

Ljubljanska borza, d.d.
Datum: 19.12.2012