Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-321/15

ŽITO, d.d., Ljubljana

Podpisana pogodba med Podravko in konzorcijem prodajalcev družbe Žito d.d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Podravka, d. d. v svojem imenu in skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev sklenil pogodbo o prodaji 183.386 (51,55%) delnic družbe Žito, d. d. Poleg SDH so pogodbo o prodaji delnic družbe Žito, d. d. podpisali še ostali člani konzorcija, in sicer: Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital, d. o. o., KD Skladi, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d. in NLB Skladi, d. o. o. Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bila za končnega kupca izbrana družba Podravka, d. d., ki je na koncu dala najboljšo ponudbo in je 51,5% delež družbe Žito, d. d. kupila po ceni 180,10 EUR za delnico, kar pomeni, da celota kupnina za ta delež znaša 33.027.818,60 EUR. Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Podravka objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o prevzemih.

Ob današnjem podpisu prodajne pogodbe med konzorcijem prodajalcev večinskega paketa delnic družbe Žito d.d. in Podravko je predsednik uprave Skupine Žito g. Janez Bojc poudaril: »Iniciativo za prodajo so že v letu 2013 podali lastniki družbe, ki so, združeni v prodajni konzorcij, vodili tudi sam prodajni postopek. Družba je omogočila izvedbo vseh potrebnih tehničnih korakov znotraj samega prodajnega procesa. Glede na to, da so postopki dolgotrajni in zahtevni, nas veseli, da prihajajo v sklepno fazo«.

Kljub vključenosti v procese prodajnega postopka smo v Skupini Žito v lanskem letu dosegli ene najboljših rezultatov preteklih let. Povečati smo uspeli prihodke od prodaje, presegli smo načrtovan poslovni izid, izboljšali smo vse ključne kazalnike poslovanja, med njimi donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, dodano vrednost in EBITDA maržo. Občutno, za kar 20-odstotkov smo, glede na leto 2013, povečali prihodke od prodaje na tujih trgih.

»Žito je danes tako v odlični kondiciji«, je izpostavil Janez Bojc in ob tem dodal: »Verjamemo in upamo, da z novim lastnikom dobivamo dolgoročnega strateškega investitorja, ki bo znal izkoristiti celoten potencial družbe in skupnih sinergijskih učinkov na področju prehrambne industrije v celotni regiji«.

Predstavniki kapitala v nadzornem svetu družbe Žito d.d. (Milan Kneževič, Maja Makovec Brenčič, Adrijan Rožič in Rajko Stanković) so podali odstopne izjave z mesta članov nadzornega sveta, za primer uspešnega zaključka prodajnega postopka, in sicer z dnem prve skupščine po zaključku transakcije.

Žito d.d.
Uprava
Datum: 21.04.2015