Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-477/17

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklic XXXV. skupščine Abanke d.d

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, uprava družbe Abanka d.d.

objavlja

sklic  XXXV. skupščine Abanke d.d., ki bo v četrtek, 18. 5. 2017 ob 16.00 uri na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana

Sklic skupščine je  v pripetem dokumentu.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Abanke d.d. od 18.5. 2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Abanke d.d.
Datum: 18.05.2017