Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM3-28/03

GORENJE, d.d., Velenje

Celotni sklepi so v priponki.

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 6.skupščine delničarjev, ki je bila 20.6.2003.

Sprejeti sklepi skupščine

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 20. 6. 2003

Pripeti dokumenti: sklepi 6.skupscine