Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-987/17

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklepi XXXVI. redne skupščine družbe Abanka d.d.

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, uprava družbe Abanka d.d.

objavlja

sklepe XXXVI. redne skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v sredo, 11. 10. 2017, ob 8. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Abanke d.d. od 11. 10. 2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Abanke d.d.
Datum: 11.10.2017
Pripeti dokumenti:  Sprejeti sklepi