Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-683/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o prejemu odstopnih izjav članov nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d. d., je prejelo odstopne izjave članov nadzornega sveta Bernarda C. Pasquierja, Bachtiarja Djalila, Corinne Claudie Graf in Mihe Košaka. Njihove odstopne izjave učinkujejo z dnem zasedanja naslednje skupščine delničarjev družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 16.08.2018