Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-679/18

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 27. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1), 1. odstavkom 384. člena ZGD-1 in 27. členom statuta družbe GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, uprava družbe GORENJE, d.d. na zahtevo delničarja Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L -2453 Luxembourg, Luksemburg, vpisanega v luksemburški poslovni register in register družb pod št. B224161 (glavni delničar), sklicuje 27. skupščino družbe GORENJE, d. d., ki bo potekala 17. septembra 2018 ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Sklic 27. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., predlogi sklepov z obrazložitvijo posameznih točk dnevnega reda, izjava HSBC in pisno poročilo glavnega delničarja, so v pripetih dokumentih.

Letna poročila družbe Gorenje za zadnja tri leta so dosegljiva na povezavi https://www.gorenjegroup.com/si/za-vlagatelje/letna-porocila

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.
Datum: 16.08.2018