Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-373/03

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 30.7.2003 je član nadzornega sveta Tomaž Kuntarič na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 1.616.000 Sit pridobil 400 delnic Gorenja, d.d. z oznako GRVG. po sklenjenem poslu njegov delež v kapitalu družbe znaša 0,003 %.

 

 
Uprava Gorenja d.d.

 

Datum: 7. 8. 2003