Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-141/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS77 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS77

ISIN koda:

SI0002103602

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

2.000.000

Dodatno št. obveznic:

250.000

Novo št. obveznic:

2.250.000

Datum povečanja na borznem trgu:

21. 5. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 3. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

3. izdaja obveznic RS77

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 15.05.2020