Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-696/20

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Odstop članice Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Predsednik Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., je 19. 10. 2020 prejel odstopno izjavo članice nadzornega sveta, Bernarde Babič. Bernarda Babič z mesta članice Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., odstopa z dnem 19. 1. 2021 (to je v roku treh mesecev od podpisa izjave) oz. z dnem imenovanja nadomestnega oz. novega člana na skupščini družbe, v kolikor bo le-ta sklicala pred tem datumom. Družba je odstopno izjavo prejela 19. 10. 2020 ob 18:05.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 19.10.2020