Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAC-21/03

GORENJE, d.d., Velenje

Objava povzetka polletnega poročila za leto 2003

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2003

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 27. 8. 2003

Pripeti dokumenti: Povzetek polletnega porocila