Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-400/03

GORENJE, d.d., Velenje

Nakup delnic s strani članov Uprave Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.8.2003 so člani Uprave Gorenja, d.d. s posli na Ljubljanski borzi pridobili:

- Franc Bobinac, predsednik Uprave, 500delnic družbe Gorenje, d.d. v vrednosti 2.250.000 SIT. Po sklenjenem poslu njegov delež v kapitalu družbe znaša 0,0067 %.
- Žiga Debeljak, član Uprave, 400 delnic družbe Gorenja, d.d. v vrednosti 1.800.000 SIT. Po sklenjenem poslu njegov delež v kapitalu družbe znaša 0,0033 %.
- Franc Košec, član Uprave, 400 delnic družbe Gorenja, d.d. v vrednosti 1.800.000 SIT. Po sklenjenem poslu njegov delež v kapitalu družbe znaša 0,0033 %.
- Drago Bahun, član Uprave, 400 delnic družbe Gorenja, d.d. v vrednosti 1.800.000 SIT. Po sklenjenem poslu njegov delež v kapitalu družbe znaša 0,0585 %.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 29. 8. 2003